- klik op flyers

- klik op flyers

Be in Health Global

Be in Health Global heeft een Bijbelstudie-programma ontwikkeld waarin levensheiliging een zeer belangrijke plaats inneemt en waardoor internationaal gezien honderden mensen genezing en herstel vonden in hun persoonlijke leven en wandel met God.

Het onderwijs bestaat uit verschillende onderdelen. Onderwerpen die Inzicht geven op de dagelijkse wandel met God, onderwijs vanuit Gods Woord, aangevuld met persoonlijke getuigenissen van mensen die de worstelingen van het leven hebben ondervonden, maar ook door het onderwijs herstel en vrijheid mogen ervaren!

Verder training om dagelijks het geleerde in de praktijk te kunnen brengen, de zogenaamde ‘Walk-Out’. Het programma bestaat uit onderwijs over: het begrijpen en ontvangen van de liefde van onze Hemelse Vader, inzicht in hoe de geestelijke wereld werkt en hoe deze ook in ons leven binnen kan komen. Geestelijk inzicht over hoe het menselijk lichaam werkt en hoe de vijand ingang kan krijgen in ons leven. Wat zegt Gods woord hierover en hoe werkt dit dan in onze dagelijkse levens? Wat voor inzichten staan er in Zijn woord en wat zegt Hij over de werking van geestelijke principes en de uitwerking van deze principes op geest, ziel en lichaam? Heeft dit ons nog iets te vertellen in de tijd waarin wij nu leven, of was dat alleen voor de mensen die 2000 jaar geleden leefden?

In het onderwijs komen de verschillende gebieden aan bod die specifiek benoemd worden, die een negatieve invloed op ons leven en op onze gezondheid kunnen hebben. Dit zijn onder andere bitterheid, beschuldiging, occultisme, jaloezie, afwijzing, liefdeloosheid naar onszelf en anderen, verslaving, angst. Ook wordt behandeld op welke momenten in iemands leven deze werkingen kunnen optreden, de zogenaamde open-deur trauma’s. Ook worden belemmeringen voor genezing behandeld zoals onvergevingsgezindheid, niets doen met wat je weet, etc.

Het programma omvat 50 lesuren gedurende een week van zondagnamiddag tot de volgende zaterdagochtend. Ook wordt het programma gegeven in 26 weken met 1 avond per week, of met losse seminars van onderdelen uit het onderwijs. De hele training door wordt er praktisch inzicht geven over de toepassing van de geleerde principes.

Het laatste seminar werd gegeven in gebouw de Voorpost van de Grote Kerk te Nijkerkerveen. Bij voldoende belangstelling worden er meer samenkomsten gehouden. Contact info@izeboudzorg.nl. Telefoon 06-53939090.

Studieboek: Henry W. Wright, Een meer dan voortreffelijke weg - naar levensheiliging en gezondheid