WELKOM IN ONZE KERKEN

in Nijkerkerveen

Bijbelstudies

 

Creatieve Bijbelstudie o.l.v. ds. Judith Visser

| Een Bijbelstudie voor je hoofd, je hart en je handen. Deze Bijbelstudie wilde ik eerder al eens oppakken, maar de belangstellenden van toen gaven aan dat het toch wel heel fijn zou zijn als we voor deze Bijbelstudie echt samen konden komen. Dat gaan we nu dus doen! Het is een Bijbelstudie van een avond, maar als we meer tijd nodig hebben dan kunnen we daar samen verdere afspraken over maken. We starten met een creatieve Bijbelstudie bij Genesis 1. We lezen deze eerste verzen uit de Bijbel en naar aanleiding daarvan gaan we scheppen op papier. Ik ben geen kunstenaar, maar wel een liefhebber hiervan! Gelukkig heeft Helene Wieringa van de ‘De tekenschool’ uit Barneveld een aantal creatieve Bijbelstudies op film gezet en het lijkt mij een geweldig leuke uitdaging om hier samen met u/jullie mee aan de slag te gaan.

Klik hier voor een foto-impressie.

 

Bijbelcursus over de Openbaring aan Johannes o.l.v. ds. Evert Jan Hempenius

| Als je bij een voordeur staat en je hebt niet in de juiste sleutel bij je, dan kun je weliswaar alle sleutels proberen, maar uiteindelijk blijft de deur dicht. Zo heb je ook voor het lezen en begrijpen van de Openbaring aan Johannes de goede (lees-)sleutels nodig. Maar welke? De christenen die de Openbaring als eersten hebben ontvangen, beschikten over de goede sleutels. Voor hen was de boodschap in grote lijn duidelijk en waarschijnlijk ook in de details. Generaties christenen later hadden geen actieve herinnering meer aan deze sleutels. En toen gingen velen op zoek. Dat heeft geleid tot veel verschillende manieren van uitleg. Hoe kom je dan verder? Is het mogelijk om terug te gaan naar de hoorders van de eerste eeuw? Voor een deel wel!

 

Bijbelkring over de Psalmen o.l.v. ds. Leendert W. van der Sluijs

| In de voorliggende tijd zal het coronavirus hopelijk getemd en getemperd zijn en is het mogelijk weer Bijbelkring te houden. Ik wil graag een aantal Psalmen met u gaan beluisteren en bespreken. Ik ben tijdens de voorbereiding al prachtige weetjes tegengekomen. Bijvoorbeeld: het Psalmenboek is het meest geciteerde Bijbelboek in het Nieuwe Testament! En het Psalmenboek zelf bestaat eigenlijk uit 5 delen, deze vormen samen een ántwoord op de Tora, de eerste 5 boeken van de Bijbel! De Psalmen zijn Joodse liederen/ gebeden en ze leren ons: bidden begint met luisteren naar God. Om te kunnen antwoorden zul je eerst moeten luisteren… En de Psalmen zélf leren ons de taal van het gebed, ze zijn ‘Gods taalcursus’, om niet alleen onze moedertaal te spreken. Het woord ‘Psalmen’ is in het Hebreeuws eigenlijk ‘Lofprijzingen’, hoewel er meer klaagliederen dan lofliederen in het Psalmenboek staan! Elk van de 5 delen van het Psalmen sluit af met een korte uitroep van lof. Psalm 145 is ten slotte een samenvatting van alle psalmen en wordt gevolgd door de laatste 5 ‘Halleluja-psalmen’, voor ieder deel van de 5 delen één… Ja er valt veel te ontdekken in de Bijbel! Het mooiste is wel dit waar C.S. Lewis over schreef: “Het meest waardevolle wat de Psalmen voor mij doen is dat ze uitdrukking geven aan het plezier in God waar David van dansen ging.”

 

INFO? Mail naar info@welkominonzekerken.nl